Słownik pojęć

Kąt świecenia Kąt bryły fotometrycznej mierzony w połowie maksymalnej wartości intensywności światła w głównym kierunku dystrybucji. Kąt określa wielkość plamy światła.

Współczynnik oddawania barw jest miarą wierności oddawania koloru, gdzie punktem odniesienia jest światło słoneczne (Ra = 100).

Temperatura Barwowa Określa się ją poprzez porównanie barwy światła emitowanego przez źródło z odpowiadającą barwą światła emitowanego przez „ciało czarne” rozgrzane do określonej temperatury mierzonej w Kelwinach (K)

Powierzchnia boczna eksponowana Pole powierzchni bocznej oprawy (bok oprawy) wystawione na działanie wiatru.

Olśnienie parametr służący do określenia niepożądanego stanu widzenia, doznanie wzrokowe wywołane jaskrawymi powierzchniami (świecącymi lub odbijającymi światło) występującymi w polu widzenia. Poziom olśnienia określany jest subiektywnie, natomiast ma odzwierciedlenie we wskaźniku UGR, który wyrażony jest liczbą, gdzie UGR 10 to ledwie zauważalne olśnienie,a UGR 28 to olśnienie, które można określić jako uniemożliwiające normalną pracę.

Radiator Element układu termicznego, który służy do odprowadzania ciepła ze źródeł światła.

Soczewka Układ optyczny lub jego część, którego zadaniem jest kształtowanie bryły fotometrycznej.

Żywotność Szacowany okres zachowania gwarantowanych parametrów oświetleniowych

Barwa światła Ogólne, subiektywne wrażenie barwy śwaitła emitowanego przez źródło światła.

Rozsył światła (krzywa światłości) Bryła opisująca sposób emisji światła przez źródło lub oprawę oświetleniową.

Skuteczność świetlna oprawy wartość wyrażona w lm/W, czyli iloraz emitowanego strumienia świetlnego do zużytej mocy przez oprawę oświetleniową.

Natężenie oświetlenia ilość światła padająca na określoną powierzchnię.

Źródło światła urządzenie elektryczne wykonane w celu wytwarzania światła, np: lampa halogenowa, świetlówka lub dioda LED.

Luminancja ilość światła odbitego od powierzchni oświetlanej, odbieranej przez oko, wyrażona w cd/m2

Strumień świetlny oprawy całkowita ilość światła emitowana przez oprawę oświetleniową.

Strumień LED Całkowity strumień świetlny emitowany przez wszystkie zainstalowane źródła światła w oprawie podawany w temperaturze nominalnej dla diody.

Strumień oprawy Całkowity emitowany strumień świetlny oprawy uwzględniający straty wynikające z zastosowanych układów optycznych, temperatury i pozycji pracy.

Moc LED Moc zainstalowanych modułów led w oprawie.

Oprawa oświetleniowa urządzenie służące do rozsyłania lub przekształcania światła ze źródeł światła w nim zawartych.

Moc oprawy Całkowity pobór mocy przez oprawę oświetleniową.

Odbłyśnik Układ optyczny lub jego część, którego zadaniem jest kształtowanie bryły fotometrycznej.

UGR Metoda szacowania olśnienia, współczynnik olśnienia, parametr określany podczas projektowania oświetlenia.

Temperatura Pracy Przedział temperatury, w którym oprawa może pracować.